Πραγματικό μέγεθος του Nokia 6

  • βάθος:7.85mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:154.0mm (6.06Ίντσα)
  • πλάτος:75.8mm (2.98Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:5.5Ίντσα (139.7mm)
  • Ψήφισμα:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Nokia 6 .