Πραγματικό μέγεθος του Nokia 1050

  • βάθος:14.3mm (0.56Ίντσα)
  • ύψος:107.0mm (4.21Ίντσα)
  • Βάρος:70g (2.47oz)
  • πλάτος:44.8mm (1.76Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:1.4Ίντσα (35.56mm)
  • Ψήφισμα:128 x 128
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Nokia 1050 .