Πραγματικό μέγεθος του Χαρτονόμισμα των Νάιρα Νιγηρίας

  • ύψος:151mm (5.94Ίντσα)
  • πλάτος:78mm (3.07Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Χαρτονόμισμα των Νάιρα Νιγηρίας .