Πραγματικό μέγεθος του Magic Mouse

  • βάθος:20.0mm (0.79Ίντσα)
  • ύψος:105.0mm (4.13Ίντσα)
  • πλάτος:55.0mm (2.17Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Magic Mouse .