Πραγματικό μέγεθος του Magic Mouse 2

  • βάθος:21.6mm (0.85Ίντσα)
  • ύψος:113.5mm (4.47Ίντσα)
  • πλάτος:57.1mm (2.25Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Magic Mouse 2 .