Δείτε το πραγματικό μέγεθος

Σας δείξει το πραγματικό μέγεθος της εικόνας.

επιγραφή: smarttag | όλα τα στοιχεία

Galaxy SmartTag

Θέα

Airtag

Θέα