Δείτε το πραγματικό μέγεθος

Σας δείξει το πραγματικό μέγεθος της εικόνας.

Nano SIM (4FF)

Θέα

Micro SIM (3FF)

Θέα