Δείτε το πραγματικό μέγεθος

Σας δείξει το πραγματικό μέγεθος της εικόνας.

Samsung Galaxy Fold (phone mode)

Θέα

Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

Θέα