Δείτε το πραγματικό μέγεθος

Σας δείξει το πραγματικό μέγεθος της εικόνας.

επιγραφή: μπαταρία | όλα τα στοιχεία

N Battery

Θέα

AAA Battery

Θέα

AA Battery

Θέα

C Battery

Θέα

D Battery

Θέα