Πραγματικό μέγεθος του UP by Jawbone

iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  UP by Jawbone .