Πραγματικό μέγεθος του iPod nano

  • ύψος:76.5mm (3.01Ίντσα)
  • πλάτος:39.6mm (1.56Ίντσα)
  • βάθος:5.4mm (0.21Ίντσα)
  • Βάρος:31g (1.09oz)
  • οθόνη μεγέθους:2.5Ίντσα (63.5mm)
  • Ψήφισμα:240 x 432
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPod nano .