Πραγματικό μέγεθος του iPhone 12 Pro Max

  • οθόνη μεγέθους:6.7Ίντσα (170.18mm)
  • Ψήφισμα:1284 x 2778
  • βάθος:7.4mm (0.29Ίντσα)
  • ύψος:160.8mm (6.33Ίντσα)
  • Βάρος:228g (8.04oz)
  • πλάτος:78.1mm (3.07Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 12 Pro Max .