Πραγματικό μέγεθος του iPhone 11 Pro Max

  • οθόνη μεγέθους:inch
  • Ψήφισμα:2688 x 1242
  • βάθος:8.1mm (0.32Ίντσα)
  • ύψος:158.0mm (6.22Ίντσα)
  • Βάρος:226g (7.97oz)
  • πλάτος:77.8mm (3.06Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPhone 11 Pro Max .