Πραγματικό μέγεθος του iPad Smart Keyboard

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPad Smart Keyboard .