Πραγματικό μέγεθος του iPad Smart Keyboard

iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  iPad Smart Keyboard .