Πραγματικό μέγεθος του HTC Droid DNA Verizon

  • βάθος:9.73mm (0.38Ίντσα)
  • ύψος:141mm (5.55Ίντσα)
  • Βάρος:140g (4.94oz)
  • πλάτος:70.5mm (2.78Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:5Ίντσα (127mm)
  • Ψήφισμα:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  HTC Droid DNA Verizon .