Πραγματικό μέγεθος του Hong Kong Dollar (HKD/HK$)

  • πλάτος:143mm (5.63Ίντσα)
  • ύψος:71.5mm (2.81Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Hong Kong Dollar (HKD/HK$) .