Πραγματικό μέγεθος του Google Pixel

  • οθόνη μεγέθους:5.0Ίντσα (127mm)
  • Ψήφισμα:1080 x 1920
  • βάθος:7.3mm (0.29Ίντσα)
  • ύψος:143.8mm (5.66Ίντσα)
  • πλάτος:69.5mm (2.74Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Google Pixel .