Πραγματικό μέγεθος του Google Pixel 2

  • οθόνη μεγέθους:5.0Ίντσα (127mm)
  • Ψήφισμα:1080 x 1920
  • βάθος:7.8mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:145.7mm (5.74Ίντσα)
  • πλάτος:69.7mm (2.74Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Google Pixel 2 .