Πραγματικό μέγεθος του Google Home Mini

  • Βάρος:173.0g (6.1oz)
  • πλάτος:98.0mm (3.86Ίντσα)
  • ύψος:42.0mm (1.65Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Google Home Mini .