Πραγματικό μέγεθος του Google Clips

  • ύψος:49.0mm (1.93Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Google Clips .