Πραγματικό μέγεθος του Google Clips

  • ύψος:49.0mm (1.93Ίντσα)
iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Google Clips .