Πραγματικό μέγεθος του Samsung Gear Sport

  • οθόνη μεγέθους:1.2Ίντσα (30.48mm)
  • Ψήφισμα:360 x 360
iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Gear Sport .