Πραγματικό μέγεθος του Samsung Galaxy Watch (42mm)

  • οθόνη μεγέθους:1.2Ίντσα (30.48mm)
  • Ψήφισμα:360 x 360
  • πλάτος:41.9mm (1.65Ίντσα)
  • ύψος:45.7mm (1.8Ίντσα)
  • βάθος:12.7mm (0.5Ίντσα)
  • Βάρος:49g (1.73oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Galaxy Watch (42mm) .