Πραγματικό μέγεθος του Samsung Galaxy S20

  • βάθος:7.9mm (0.31Ίντσα)
  • ύψος:151.7mm (5.97Ίντσα)
  • Βάρος:163g (5.75oz)
  • πλάτος:69.1mm (2.72Ίντσα)
  • οθόνη μεγέθους:6.2Ίντσα (157.48mm)
  • Ψήφισμα:1440x3200
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Samsung Galaxy S20 .