Πραγματικό μέγεθος του Fitbit Surge Wristband

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Fitbit Surge Wristband .