Πραγματικό μέγεθος του Fitbit Surge Wristband

iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Fitbit Surge Wristband .