Πραγματικό μέγεθος του Fitbit flex

iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Fitbit flex .