Πραγματικό μέγεθος του 10 Ευρώ Σημείωση

  • πλάτος:127mm (5Ίντσα)
  • ύψος:67mm (2.64Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  10 Ευρώ Σημείωση .