Πραγματικό μέγεθος του Τραπεζογραμμάτιο της δανικής κορώνας

  • ύψος:135mm (5.31Ίντσα)
  • πλάτος:72mm (2.83Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Τραπεζογραμμάτιο της δανικής κορώνας .