Πραγματικό μέγεθος του Τραπεζογραμμάτιο τσεχικής κορόνας

  • ύψος:152mm (5.98Ίντσα)
  • πλάτος:69mm (2.72Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Τραπεζογραμμάτιο τσεχικής κορόνας .