Πραγματικό μέγεθος του Τραπεζογραμμάτια του Renminbi

  • ύψος:77mm (3.03Ίντσα)
  • πλάτος:155mm (6.1Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Τραπεζογραμμάτια του Renminbi .