Πραγματικό μέγεθος του Japan Business Card

  • πλάτος:91.0mm (3.58Ίντσα)
  • ύψος:55.0mm (2.17Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Japan Business Card .