Πραγματικό μέγεθος του ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

ISO/IEC 7810 ID-1 Business Card

  • πλάτος:85.6mm (3.37Ίντσα)
  • ύψος:53.98mm (2.13Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card .