Πραγματικό μέγεθος του ISO216 / A8 sized Business Card

  • πλάτος:74.0mm (2.91Ίντσα)
  • ύψος:52.0mm (2.05Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  ISO216 / A8 sized Business Card .