Πραγματικό μέγεθος του Business card of Canada and United States

  • πλάτος:88.9mm (3.5Ίντσα)
  • ύψος:50.8mm (2Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Business card of Canada and United States .