Πραγματικό μέγεθος του 90x55 Business Card

Australia, Denmark, New Zealand, Norway, Taiwan, Sweden, Vietnam, India and Colombia

  • πλάτος:90.0mm (3.54Ίντσα)
  • ύψος:55.0mm (2.17Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  90x55 Business Card .