Πραγματικό μέγεθος του 90x54 Business Card

Hong Kong, China, Singapore and Malaysia

  • πλάτος:90.0mm (3.54Ίντσα)
  • ύψος:54.0mm (2.13Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  90x54 Business Card .