Πραγματικό μέγεθος του 90x50 Business Card

Sri Lanka, Argentina, India, Brazil, Bosnia and Herzegovina, Costa Rica, Czech Republic, Croatia, Estonia, Finland, Hungary, Israel, Kazakhstan, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovakia, Ukraine, Uzbekistan, Bulgaria, Latvia, Mexico, South Korea and South Africa

  • πλάτος:90.0mm (3.54Ίντσα)
  • ύψος:50.0mm (1.97Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  90x50 Business Card .