Πραγματικό μέγεθος του 85x55 Business Card

Ireland, Italy, United Kingdom, France, Germany, Austria, Netherlands, Spain, Switzerland, Belgium, Slovenia, Portugal, Turkey

  • πλάτος:85.0mm (3.35Ίντσα)
  • ύψος:55.0mm (2.17Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  85x55 Business Card  .