Πραγματικό μέγεθος του Τραπεζογραμματίων της Αυστραλίας

  • ύψος:144mm (5.67Ίντσα)
  • πλάτος:65mm (2.56Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Τραπεζογραμματίων της Αυστραλίας .