Πραγματικό μέγεθος του Apple Pencil

iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  Apple Pencil .