Πραγματικό μέγεθος του AirPods

Τα Airpods 1 και Airpods 2 έχουν το ίδιο μέγεθος.

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  AirPods .