Δείτε το πραγματικό μέγεθος

Σας δείξει το πραγματικό μέγεθος της εικόνας.

Samsung Galaxy s4 mini

Θέα

Moto G

Θέα

Moto X

Θέα

Droid Maxx

Θέα

Nokia Lumia 525

Θέα

Nokia Lumia 521

Θέα

Nokia Lumia 520

Θέα

Nexus 5

Θέα

Kindle Fire HD 8.9"

Θέα

Kindle Fire HDX 8.9"

Θέα

Kindle Fire HDX

Θέα

Kindle Fire HD

Θέα

Kindle DX

Θέα

Kindle

Θέα

Kindle Paperwhite

Θέα

90x50 Business Card

Θέα

Business card of Canada and United States

Θέα

90x54 Business Card

Θέα

Japan Business Card

Θέα

90x55 Business Card

Θέα

ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

Θέα

ISO216 / A8 sized Business Card

Θέα

85x55 Business Card

Θέα

C6 Envelope

Θέα

C5 Envelope

Θέα

C4 Envelope

Θέα

C3 Envelope

Θέα

COM10 (No. 10) Envelope

Θέα

B5 Envelope

Θέα

Monarch Envelope

Θέα

DL Envelope

Θέα

Statement Paper

Θέα

Executive Paper

Θέα

Folio Paper

Θέα

Tabloid Paper

Θέα

B(Ledger) Paper

Θέα